Explorer´s Umemaru
(Rüde; VDH/DCNH SI 01369/09; WD 27.01.2008)

Vater:

Kazagoshi No Suzuteru
Go Yokohama Atsumi

 

Suzuteru Go
Kurashiki Koukisou

Suzuharu Go
Bizen Souyamasou

Benisuzume Go
Okayama Aochisou

Kuroyuume
Go Yokohama Atsumi

Sasa No Kuroichi Go
Sasashita Kensh

Yuukihime Go Toukyou
Akatsukisow

Mutter:

Explorer´s Inagiru

 

Tenkuu No Tetsu
Go Yokohama Atsumi

Tetsuarashi Go
Honjou Arkisow

Kuroyuume
Go Yokohama Atsumi

Explorer´s Daiji
 

Jonjorj
Yamanokami

Explorer´s A-Sona
Imoto